Čtyři typy vakcín proti COVID-19

Existují čtyři základní typy proti . Princip jejich fungování je stručně popsán na webu Akademie věd České republiky. První tři typy se mohou reálně dostat na náš trh nebo tu už jsou, zatímco u čtvrtého typu se nepředpokládá, že se v České republice objeví.

Pokračujte na původní zdroj

Čtyři typy vakcín proti COVID-19