Fenylketonurie

Zdroje věnované příčinám, příznakům, a léčbě . Příspěvky přinášejí informace, které se týkají včasného záchytu nemoci () a celoživotní fenylketonurické , včetně návodů na sestavování jídelníčku. Prostor je poskytnut také dalším , ke kterým se řadí například homocystinurie.

Pokračujte na původní zdroj

Fenylketonurie

Více v kategorii Vrozené vývojové vady