Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 34

Otevřít filtraci
V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěny všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a osoby, které trvalý pobyt v České...
Máte právo na změnu poskytovatele zdravotních služeb, u něhož jste registrováni. Můžete tak učinit jednou za 3 měsíce. Na změnu registrujícího lékaře máte nárok podle § 11 z...
Pro zvláštní situace, kdy pacient z důvodu svého zdravotního stavu nemůže být léčen léky, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, je zaveden výjimečný způsob úhrady tzv....
Náklady na nezbytnou zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci v zemích EU jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Aby mohly být náklady ošetření nebo léč...
Jako pojištěnec některé z českých zdravotních pojišťoven máte právo na volbu poskytovatele zdravotních služeb. Toto téma je detailněji rozebráno v sekcích Registrující lékař...
Lázeňskou péči musí vždy doporučit ošetřující lékař, návrh podává praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a podléhá schválení revizním lékařem zdravotní pojišťo...
Základní rozsah hrazené zdravotní péče je uveden v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění [1]. Ten v § 13 stanoví, že z veřejného zdravotního p...
Jak je v rámci českého zdravotnictví definován pojištěnec, jaká jsou jeho práva a povinnosti? Odpovědi naleznete v následujících odstavcích. Pojištěncem je: osoba, která...
ČLÁNEK
Legislativa vztahující se k problematice HIV/AIDS je upravena v zákonech, nařízeních vlády a vyhláškách. Legislativní rámec týkající se problematiky HIV/ AIDS je zkratka pro...
Jaké činnosti vykonává vaše zdravotní pojišťovna a kdy ji můžete změnit? Zdravotní pojišťovny jsou samostatnými právními subjekty, jejichž prvořadou rolí je provádění veřej...

Zobrazeno 1 až 10 z 34

Kategorie

Typ

Počet výsledků