Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 43

Otevřít filtraci
Veřejný rakouský portál o zdraví (Öffentliche Gesundheitsportal Österreichs) poskytuje kvalitní, nezávislé a odborně garantované informace o lidském zdraví a nemocech. Je r...
Nejdůležitější úlohu při ochraně obyvatelstva před škodlivinami včetně hluku mají orgány ochrany veřejného zdraví ( krajské hygienické stanice , Ministerstvo zdravotnictví a...
Nádory varlat se vyskytují u mužů nejčastěji mezi patnáctým a čtyřicátým rokem věku. Může jimi však onemocnět muž v kterémkoliv věku, proto by všichni muži měli znát příznaky t...
Hračky jsou výrobky, které musí splňovat bezpečnostní a technické parametry tak, aby neohrožovaly zdraví dítěte. V ČR průběžně provádí kontroly dětských hraček, které jsou v na...
Nevhodná kvalita pitné nebo teplé vody může ohrozit lidské zdraví akutním nebo chronickým způsobem. Na této stránce se lze dozvědět, jaká konkrétní rizika z těchto vod hrozí, j...
Upozornění Státního zdravotního ústavu o nelegálnosti uvádění na trh plastových výrobků obsahujících bambus a jiná nepovolená rostlinná vlákna. Tyto výrobky nesplňují požadavky...
ČLÁNEK
Legislativa vztahující se k problematice HIV/AIDS je upravena v zákonech, nařízeních vlády a vyhláškách. Legislativní rámec týkající se problematiky HIV/ AIDS je zkratka pro...
Poškození zdraví vzniklému v zaměstnání lze v principu předcházet. Když je konkrétní onemocnění označeno jako nemoc z povolání, upozorňuje se tím především na příslušné pracovn...
Sluchově postižení a nedoslýchaví lidé mívají takové postižení, které je často izoluje od jejich okolí. Sada cvičení, které na svém videu zachytil Státní zdravotní ústav, je je...
Školní stravování má v České republice již téměř stoletou tradici. V prvopočátku vzniklo jako poválečná snaha o nasycení dětí. V dnešní době od tohoto systému očekáváme více. A...

Zobrazeno 1 až 10 z 43

Kategorie

Typ

Počet výsledků