Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 300

Otevřít filtraci
Lidé s poruchou osobnosti se vzorci svého chování často výrazně odlišují od chování lidí ve svém okolí, např. jde-li o vyjadřování pocitů, mezilidskou komunikaci nebo budování...
Jak je to s tělesnými tresty a tresty vůbec? Proč je lidé používají? Protože jsou bezradní a neumí efektivně komunikovat. Naštěstí doby, kdy se pokládaly za účinné, patří minul...
Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze na svém webu „Alkohol pod kontrolou“ srozumitelnou formou popisuje dopady alkoholu na zdraví člověka, d...
Ministerstvo vnitra České republiky na svém webu podrobně informuje zejména o podmínkách vstupu na území ČR, ale podává také obecné informace o nouzovém stavu, dále informace p...
Na očkovacím portále  ocko.uzis.cz si každý může ověřit údaje o svém očkování proti onemocnění COVID-19 a zobrazit a stáhnout certifikát o provedené vakcinaci. V budoucnu očko...
Spolek „Diagnóza leukemie, z.s.“ je pacientskou organizací – iniciativou nemocných a jejich rodinných příslušníků v roli pečovatelů. Reprezentuje názory a stanoviska pacientů s...
Fakultní nemocnice Hradec Králové patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Na 39 pracovištích včetně 24 klinik s 1...
Fakultní nemocnice Ostrava poskytuje dospělým i dětem ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou a superspecializovanou diagnostickou i léčebnou péči. Fakultní nemocnic...
Sluchově postižení a nedoslýchaví lidé mívají takové postižení, které je často izoluje od jejich okolí. Sada cvičení, které na svém videu zachytil Státní zdravotní ústav, je je...
Nemocnice Na Homolce představuje nadstavbové klinické zdravotnické zařízení, které se od velkých fakultních nemocnic odlišuje tím, že neposkytuje kompletní spektrum zdravotni...

Zobrazeno 1 až 10 z 300

Kategorie

Typ

Počet výsledků