Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Cévní mozková příhoda: následná péče
ČLÁNEK

... nebo ambulantní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku... .... Kontakty na pečovatelské služby najdete například v Registru poskytovatelů Sociální služba je činnost... ...… " >sociálních služeb [1]. Denní stacionáře pro seniory Denní stacionáře poskytují pacientovi možnost bydlet...

Zdravotnická dopravní služba
ČLÁNEK

... zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy... ... zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby... ... při přepravě, je to plně v kompetenci posádky dopravní služby. Odborný dohled a dopomoc při přepravě včetně...

Druhy a formy zdravotní péče
ČLÁNEK

... sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,… " >Pečovatelské... ... . Naproti tomu Sociální služba je činnost nebo soubor činností (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních... ... službách, ve znění pozdějších… " >sociální služby si většinou klient platí sám, některé...

Za sklem o.s.
ČLÁNEK

... spektra a jejich rodinám v celém Zlínském kraji. Všechny služby jsou bezplatné. Odborné sociální... ..., kdy organizace získala registraci poskytovatele sociálních služeb. Začala tak nová etapa v činnosti... ... organizace Za sklem o.s. tři registrované Sociální služba je činnost nebo soubor činností (podle zákona č...

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.
ČLÁNEK

... Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s. poskytuje sociální služby... ... služby, sociální poradenství, sociální rehabilitace sociálně aktivizační služby, půjčovna... ... pro občany České republiky se sluchovým postižením. Mezi poskytované služby se řadí zejména: tlumočnické...

Propuštění z nemocnice
ČLÁNEK

... podat pacientovi či jeho blízkým informace o vhodných, místně dostupných Sociální služba je činnost... ...… " >sociálních službách , jako je například Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní sociální služba... ..., ze kterého mohou být tyto služby pacientem hrazeny. Některé nemocnice mají zřízenu svou službu sociálního...

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.
ČLÁNEK

... s poskytovatelem služeb na pomezí zdravotnických a Sociální služba je činnost nebo soubor činností (podle zákona č... .... 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších… " >sociálních služeb komunitního typu... ... z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující. Cílem ČALS je pomáhat...

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
ČLÁNEK

.... NRZP ČR zejména: poskytuje registrované Sociální služba je činnost nebo soubor činností... ... (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších… " >sociální služby dle zákona č... .... 108/2006 Sb. – zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství, jehož cílem je řešení nepříznivé...

Multidisciplinarita není jen více odborníků na jednom pracovišti
ČLÁNEK

.... Často spolu jednotlivé složky naší osobnosti (fyzické, psychické, sociální a spirituální) vzájemně... ... koordinují: lékaři, sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti a psychologové, pečovatelky a duchovní... ... a sociálních vztahů a vazeb, spirituálních potřeb. Právě sestra je pacientovi nejvíce nablízku, rozumí...

Další členové zdravotnického týmu
ČLÁNEK

... ) či pobytových Sociální služba je činnost nebo soubor činností (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních... ... službách, ve znění pozdějších… " >sociálních služeb i při zajištění vhodné péče poskytované ve vlastním... ... sociálním prostředí (např. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní sociální služba poskytovaná...

Zobrazeno 1 až 10 z 52