Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Rozlišení lékařských a nelékařských zdravotnických povolání: lékař, sestra a další nelékařská povolání
ČLÁNEK

... zdraví se podílí na výkonu státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví... ... a… " >asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Behaviorální technik pracuje pod odborným... ... v ochraně a podpoře Veřejné zdraví je „zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin, přičemž tento zdravotní...

Role ministerstva zdravotnictví a jeho institucí
ČLÁNEK

.... Na starost má především oblast zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví rovněž... ... stanice (KHS) Úlohou krajských hygienických stanic je např. ochrana a podpora Veřejné zdraví... ... přípravy podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické...

Další členové zdravotnického týmu
ČLÁNEK

... je typ zdravotní péče, která je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj... ... získávání a uznávání odborné způsobilosti a… " >zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného... ... Přehled zdravotnických pracovníků, se kterými se budete během vašeho pobytu v nemocnici setkávat...

Legislativa vztahující se k oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb
ČLÁNEK

... záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně Veřejné zdraví... ..., životních… " >veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů... .../2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 65/2017 Sb. , o ochraně zdraví...

Základní návod k používání zdravotní péče
ČLÁNEK

... zdravotní péče, která je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti... ... ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických... ... pracovníky na úrovni prvního kontaktu… " >Primární péče Pro každého nemocného je obvykle místem prvního...

Zobrazeno 1 až 5 z 5