Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 5

Otevřít filtraci
Zdravotnický tým je složen z pracovníků s různým odborným vzděláním a různou kvalifikací, kteří se dobře doplňují a vzájemně spolupracují. Jejich společné úsilí směřuje k posky...
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky (M...
Jaké jsou právní předpisy vztahující se k oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb? Jedná se zejména o následující právní předpisy (všechny odkazy vedou na web zakonypro...
Stejně jako ostatní resorty je i ministerstvo zdravotnictví ústředním orgánem státní správy. Na starost má především oblast zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministers...
Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu...

Zobrazeno 1 až 5 z 5

Kategorie

Typ

Počet výsledků