Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 87

Otevřít filtraci
Laboratorní vyšetření patří k základním přístupům, které každý lékař provádí nejen ke zjištění nemoci, jejího průběhu či určení prognózy, ale nezastupitelnou roli mají také při...
Zdroje věnované prevenci, přenašeči, příznakům, komplikacím a diagnostice klíšťové encefalitidy, správnému způsobu odstranění klíštěte a laboratornímu vyšetření infekčnosti klí...
Veřejný rakouský portál o zdraví (Öffentliche Gesundheitsportal Österreichs) poskytuje kvalitní, nezávislé a odborně garantované informace o lidském zdraví a nemocech. Je r...
Virové onemocnění Marburg – někdy též označováno jako marburgská nemoc nebo marburgská horečka – se v různých intervalech vyskytlo u několika desítek lidí v Africe, resp. i v E...
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je organizační složkou státu, jeho nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Ústav působí v oblasti regul...
Pokud se partnerským párům nedaří otěhotnět přirozenou cestou, přestože se o to pokouší déle než rok, lékař jim doporučí absolvovat vyšetření neplodnosti. V tuto chvíli se ješt...
Štítná žláza je umístěna na přední straně krku a produkuje důležité hormony, které zásadně ovlivňují chod organismu. Pokud štítná produkuje nedostatečné množství hormonů, dochá...
Hypogonadismus s pozdním nástupem (angl. late-onset hypogonadism ) je syndrom charakterizovaný nedostatkem testosteronu a některými doprovodnými příznaky. Nedostatek testoster...
ČLÁNEK
Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Webové stránky přinášejí informace o epidemiologii onemocnění na území ČR. Zdrojem da...
Zdravotnický tým je složen z pracovníků s různým odborným vzděláním a různou kvalifikací, kteří se dobře doplňují a vzájemně spolupracují. Jejich společné úsilí směřuje k posky...

Zobrazeno 1 až 10 z 87

Kategorie

Typ

Počet výsledků