Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Jak probíhá posuzování a uznávání nemocí z povolání
ČLÁNEK

... lékařství je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí z povolání... .... Lékařský posudek o uznání/neuznání nemoci z povolání Po shromáždění všech potřebných podkladů vydá... ... příslušný poskytovatel lékařský posudek o uznání/neuznání nemoci z povolání, který se předá: posuzované...

Rozlišení lékařských a nelékařských zdravotnických povolání: lékař, sestra a další nelékařská
ČLÁNEK

... pracovníků. Lékařská zdravotnická povolání jsou upravena zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách... ... získávání a uznávání odborné způsobilosti a… " >Lékařská zdravotnická povolání jsou upravena zákonem č... ... ). S nadsázkou lze říci, že lékařská povolání jsou částí šedé kůry mozkové a konečky prstů Zdravotní systém...

Co je nemoc z povolání?
ČLÁNEK

... Nemoci z povolání vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných... ... škodlivých vlivů. Zároveň musí být tato nemoc uvedena v seznamu nemocí z povolání a musí být splněny podmínky... ..., které jsou v seznamu pro tuto nemoc uvedené. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava chemickými látkami. Nemoc...

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
ČLÁNEK

... Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení... ..., příp. osob právnických. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné... ... znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty...

Jak rozeznat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, doplňky stravy a kosmetické přípravky?
ČLÁNEK

... lidský organismus a napomáhat jeho správnému fungování (například léčivé přípravky či zdravotnické... ... prostředky). V praxi jsou za léčivé přípravky často zaměňovány zejména zdravotnické prostředky, doplňky... ... je vědní a lékařský obor, který se zabývá výzkumem imunitního systému a jeho reakcemi na patogeny...

Legislativa vztahující se k oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb
ČLÁNEK

... Zákon č. 374/2011 Sb. , o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258... ... získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání... ... lékaře, Zubní lékařství neboli stomatologie je lékařský obor, který se zabývá se výzkumem, prevencí...

Poskytovatelé zdravotních služeb
ČLÁNEK

... a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva. Pro každého... ...… " >praktický lékař , Gynekologie je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou... ... onemocnění ženských pohlavních orgánů… " >gynekolog , Zubní lékařství neboli stomatologie je lékařský...

Role ministerstva zdravotnictví a jeho institucí
ČLÁNEK

... zdravotnická zařízení: jsou to všechny fakultní a některé další nemocnice, Psychiatrie je lékařský obor... ... vybavení určeného jeho… " >zdravotnické prostředky , Český inspektorát lázní a zřídel léčiva... ... řady organizací. Přímo řídí instituce zmíněné v následujících odstavcích [2]. Pojmem zdravotnické...

Komunikace ve zdravotnictví: vztah zdravotnický personál a pacient, stížnosti
ČLÁNEK

.... Ve zdravotnictví si Zdravotnický pracovník je pracovník definovaný zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání... ... odbornosti. Zdravotnický profesionál může mít problém srozumitelně několika slovy či větami vysvětlit... .... Je to pochopitelné, ale pro zdravotnické pracovníky emocionálně velmi náročné. Aby komunikace mohla probíhat...

Právo na podání stížnosti
ČLÁNEK

..., v jehož správním obvodu je Pojmem zdravotnické zařízení se rozumí prostory určené k poskytování zdravotních služeb... ... (např. ambulance soukromého lékaře, nemocnice,… " >zdravotnické zařízení , v němž jsou Pojmem... ... lékařství neboli stomatologie je lékařský obor, který se zabývá se výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou...

Zobrazeno 1 až 10 z 13