Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 8

Otevřít filtraci
Zdravotnickou záchrannou službu volejte vždy, pokud vás postihne, nebo jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu, těžkého úrazu nebo děje, který zřejmě bud...
Pracoviště, která pro vás zajišťují zdravotní služby mimo běžnou pracovní dobu, jsou připravena pomoci řešit akutní zdravotní problém a zastoupit při náhlém onemocnění registru...
Dojde-li k úmrtí vašeho blízkého v lůžkovém zdravotnickém zařízení, poskytovatel lůžkové péče je povinen o úmrtí vyrozumět osobu, která je ve zdravotnické dokumentaci pacienta...
Základní rozsah hrazené zdravotní péče je uveden v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění [1]. Ten v § 13 stanoví, že z veřejného zdravotního p...
Pro každého nemocného je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař a ostatní lékaři primární péče. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, přichází na řadu léčba u ambulantní...
Podle závažnosti se rozlišují místní alergické reakce a celkové alergické reakce, tzv. systémové reakce. Celková alergická reakce se vyznačuje potížemi, které nemají žádnou sou...
První minuty a hodiny po nástupu infarktu jsou pro pacientovu prognózu rozhodující. Čím dříve je zahájena léčba, tím méně svalové tkáně odumře a tím větší je pacientova šance n...
Elektronický recept (eRecept) je recept vystavený v elektronické podobě. Jinými slovy se jedná o informaci o předepsaných lécích, která se uloží do Centrálního úložiště elektro...

Zobrazeno 1 až 8 z 8

Kategorie

Typ

Počet výsledků