Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 33

Otevřít filtraci
Lázeňskou péči musí vždy doporučit ošetřující lékař, návrh podává praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a podléhá schválení revizním lékařem zdravotní pojišťo...
Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče má také několik forem. Nezřídka se prolíná se sociální péčí. Druhy a formy...
Pro každého nemocného je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař a ostatní lékaři primární péče. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, přichází na řadu léčba u ambulantní...
Zdravotnický tým je složen z pracovníků s různým odborným vzděláním a různou kvalifikací, kteří se dobře doplňují a vzájemně spolupracují. Jejich společné úsilí směřuje k posky...
Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu...
Vzít do ruky šálek, napít se z něj nebo obléci si svetr – to nejsou věci, nad kterými by se zdravý člověk musel příliš zamýšlet, protože za normálních okolností jsou takové úko...
Přehled zdravotnických pracovníků, se kterými se budete během vašeho pobytu v nemocnici setkávat nejčastěji, najdete v článku Kdo se o vás stará . Na nemocničních odděleních v...
Základní rozsah hrazené zdravotní péče je uveden v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění [1]. Ten v § 13 stanoví, že z veřejného zdravotního p...
I když svému lékaři důvěřujete, mohou nastat situace, kdy uvítáte názor dalšího lékaře (například vážné onemocnění, kdy se plánuje zásadní operace, apod.). Právo na konzultač...
Základem každé úspěšné rehabilitace je individuální rehabilitační plán, který je sestaven pacientovi na míru, a to v závislosti na míře postižení v konkrétních částech těla. Ve...

Zobrazeno 1 až 10 z 33

Kategorie

Typ

Počet výsledků