Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 16

Otevřít filtraci
Reklama a marketing tabákových výrobků jsou důvodem, proč lidé začínají kouřit. Většina kuřáků si poprvé zapálí ještě před dosažením dospělosti (asi 9 z 10): průměrný věk první...
Pokud je někdo závislý na lécích a rozhodne se svou závislost řešit, měl by vyhledat odbornou pomoc. Abstinenční a odvykací příznaky jsou velmi nepříjemné a mohou být provázeny...
Léky jsou prvotně vytvořeny proto, aby lidem pomáhaly. Jejich výrobu, distribuci a nakládání s nimi upravuje zákon o léčivech [1]. Přípravky, jejichž užívání je povolené, jsou...
Hypersexualita neboli sexuální závislost je ve společnosti často vnímána jako banální, ne-li úsměvný problém, což může být navozeno zejména neznalostí této problematiky. Jedná...
Sedativa jsou látky užívané pro uklidnění při nervozitě, vzrušení, otupení smyslů, při nespavosti způsobené úzkostí. V lékařství se využívají k uklidnění pacienta před bolestiv...
Analgetika se užívají k tlumení bolesti. Patří sem opioidy (morfin, kodein), které jsou vázány na lékařský předpis, a nesteroidni antiflogistika (aspirin a ibuprofen). Závi...
Hypnotika jsou léky působící tlumivě na centrální nervový systém, užívána jsou k léčbě nespavosti. V současné době jsou nejčastěji užívány benzodiazepiny a hypnotika III. gener...
Fáze drogové závislosti se skládají z několika fází: z fáze experimentální, z fáze sociálního užívání, z fáze ztráty kontroly nad užíváním návykové látky a fáze dosažení k norm...
Máme pro vás několik tipů, jak se můžete vypořádat s konkrétními problémy při léčbě závislosti na tabáku. Co do ruky? Cokoli, co není cigareta – masážní míček, kamínek, inte...
Každý zdravotník (lékař, dentista, lékárník, sestra i další) by se měli každého pacienta při každém klinickém kontaktu zeptat na kouření a doporučit přestat, případně dle svých...

Zobrazeno 1 až 10 z 16

Kategorie

Typ

Počet výsledků