Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)
ČLÁNEK

... Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) je organizační složkou státu v přímé... .... Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) je organizační složkou státu v přímé působnosti... ... s Národní politikou výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky, na základě provedené veřejné...

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR)
ČLÁNEK

...… " >Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky ( Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV... ...,… " >zdravotnická zařízení a další organizace, jmenovitě (řazeno abecedně): Agentura pro zdravotnický výzkum... ... Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) je ústředním orgánem státní správy na úseku...

Role ministerstva zdravotnictví a jeho institucí
ČLÁNEK

.... Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) je organizační složkou státu v přímé působnosti... ... Ministerstva zdravotnictví… " >Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky ( Agentura pro zdravotnický... ... zdravotnictví… " >AZV ČR ) Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) byla zřízena...

Registr nemocí z povolání
ČLÁNEK

... Organization) je specializovaná agentura OSN,… " >Světová zdravotnická organizace ) a ILO (Mezinárodní... ... zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem... ... v oblasti ochrany zdraví při práci, pro analýzy problémů v praxi, pro vědecký výzkum a pro potřeby...

Endokrinologický ústav
ČLÁNEK

... agentura České republiky a dalšími), tak mezinárodními projekty. Každoročně je v ústavu vyšetřeno téměř 45... ... Endokrinologický ústav byl založen v roce 1957. Náplní jeho činnosti je výzkum, léčba a výuka... ... v oblasti endokrinologie. Výzkum pokrývá široké spektrum témat současné Endokrinologie je lékařský obor...

Registrace léku
ČLÁNEK

... omezeného počtu pacientů. Ostatní typy registrací uděluje léková agentura daného státu. V České republice... .... tak, aby byl naplňován základní účel, tedy, aby léky legálně dostupné v České republice měly odpovídající úroveň jakosti... ...: Hodnocení provádí Evropská léková agentura neboli EMA (zkratka pochází z anglického názvu European...

COVID-19: diagnóza a léčba
ČLÁNEK

... Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče... ... onemocnění do chráněné populace. Nepřímý průkaz Sérologie je vědecká disciplína, která se zabývá výzkumem... ... (takzvané Imunologie je vědní a lékařský obor, který se zabývá výzkumem imunitního systému a jeho reakcemi...

Výběr nemocnice
ČLÁNEK

... podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu v zásadě neplatí. Pacient však nemá nárok na výběr... ... Organization) je specializovaná agentura OSN,… " >Světové zdravotnické organizace – Health Promoting... ... jsou zdravotní služby poskytovány. V České republice se do tohoto projektu zapojilo již několik nemocnic. Sedm...

Přenosná dětská obrna (poliomyelitida)
ČLÁNEK

... látkou. Díky úspěšnému očkovacímu programu Česká republika v roce 1961 dosáhla statusu „polio-free“ země... ... agentura OSN,… " >Světová zdravotnická organizace označila Evropu jako region bez viru obrny („polio... ... formou (nejčastěji… " >vakcína , podávaná ústy. V České republice se používá neživá Vakcína neboli...

Poskytovatelé zdravotních služeb
ČLÁNEK

... podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu neplatí. Pacient však nemá nárok na výběr nemocnice, do níž... ... a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva. Pro každého... ...… " >praktický lékař , Gynekologie je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou...

Zobrazeno 1 až 10 z 13