Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
ČLÁNEK

... Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení... ..., příp. osob právnických. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné... ... nezávislé sdružení fyzických osob, jmenovitě lékařů,… " >ČLS JEP ( www.cls.cz ) zejména: Dbá o rozvoj...

Stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti COVID-19 u pacientů
ZDROJ

... Česká neurologická společnost ČLS JEP vydala stanovisko, které kromě obecného doporučení...

Doporučená očkování pro zdravotníky
ČLÁNEK

... lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob... ..., jmenovitě lékařů,… " >ČLS JEP z roku 2018 [2] určeno lidem v profesionálním riziku IMO, tedy zejména...

Česká onkologická společnost ČLS JEP
ČLÁNEK

... Oficiální portál České onkologické společnosti ČLS JEP (dále jen „ČOS“), což je dobrovolné...

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým
ZDROJ

..., která jsou vyvolána bakterií Neiserria meningitidis. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP z 15. ledna...

Stanovisko České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP k očkování proti COVID-19
ZDROJ

... Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP obecně podporuje očkování jako jeden...

Lab Tests Online
ČLÁNEK

... (ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob, jmenovitě lékařů,… " >ČLS JEP , EDMA...

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.
ČLÁNEK

... Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob, jmenovitě lékařů,… " >ČLS... ... JEP a s Centrem Paraple, o.p.s. ...

Očkování proti COVID-19: informace pro onkologické pacienty a jejich blízké
ZDROJ

... Česká onkologická společnost ČLS JEP doporučuje onkologickým pacientům, aby se nechali naočkovat...

Doporučení k provádění očkování v průběhu pandemie COVID-19
ČLÁNEK

... společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob, jmenovitě... ... lékařů,… " >ČLS JEP k provádění očkování v době probíhající pandemie onemocnění COVID-19, vydaná 11...

Zobrazeno 1 až 10 z 193