Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 11

Otevřít filtraci
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky („dále jen ÚZIS ČR“ nebo „Ústav“) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. P...
ČLÁNEK
Nově vyvinutý systém s názvem Dispečink intenzivní péče (DIP) má za cíl sledovat a následně řídit v době koronavirové epidemie lůžkovou péči v České republice. DIP umožňuje jed...
Interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy (RTBC) je webový nástroj, který odborné i laické veřejnosti umožňuje získat přehled o stavu onemocnění tuberkulózou nebo jinou...
Národní screeningové centrum (NSC) je organizační jednotkou Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) se samostatnou koordinační a řídící strukturou, jehož hlav...
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovat...
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2...
Národní screeningové centrum (NSC) je organizační jednotkou Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) se samostatnou koordinační a řídící strukturou, jehož hlav...
Stejně jako ostatní resorty je i ministerstvo zdravotnictví ústředním orgánem státní správy. Na starost má především oblast zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministers...
Výskyt a složení nemocí z povolání se od roku 1991 sleduje v Národním registru nemocí z povolání (dále jen „registr“) [1], který je součástí Národního zdravotnického informač...
ČLÁNEK
V souvislosti s onemocněním COVID-19 se veřejnost stále častěji setkává s řadou epidemiologických pojmů, jako je incidence, prevalence či třeba letalita, jejichž význam vždy ne...

Zobrazeno 1 až 10 z 11

Kategorie

Typ

Počet výsledků