Počet výsledků: 60

Otevřít filtraci

Karcinom endometria je odborný název pro rakovinu děložní sliznice. Karcinom endometria je zdaleka nejčastějším typem zhoubných nádorů dělohy. Rozlišujeme přitom: karcinom endometria závislý na estrogenech, karcinom endometria nezávislý na estrogenech. Viz také karcinom, endometrium.

Karcinom endometria závislý na estrogenech neboli karcinom endometria typu 1 je jeden ze dvou typů karcinomu endometria. Rozhodující roli při vzniku tohoto typu zhoubného nádoru hrají estrogeny, což je skupina ženských pohlavních hormonů. Zvýšené riziko vzniku tohoto typu rakoviny proto mají ženy, jejichž tělo bylo dlouhodobě vystaveno působení estrogenů. Je tomu tak například v případě, že žena měla první menstruaci (menarche) dříve než většina ostatních dívek, menopauza u ní nastala později než u většiny žen, nebo je bezdětná. Tento typ zhoubného nádoru se vyskytuje přibližně v 80 % případů karcinomu endometria a obvykle má dobrou prognózu. Viz také karcinom, endometrium, estrogeny, karcinom endometria, karcinom endometria nezávislý na estrogenech.

Karcinom endometria nezávislý na estrogenech neboli karcinom endometria typu 2 je jeden ze dvou typů karcinomu endometria. Tento typ se vyvíjí bez jakékoli vazby na estrogeny (je skupina ženských pohlavních hormonů, vyskytuje se přibližně ve 20 % případů karcinomu endometria a obvykle ve vyšším věku. Tento typ zhoubného nádoru často bývá odhalen až v pokročilém stadiu a obecně má horší prognózu než karcinom endometria závislý na estrogenech. Viz také karcinom, endometrium, estrogeny, karcinom endometria, karcinom endometria závislý na estrogenech.

Karcinom endometria typu 1 je jiný název pro karcinom endometria závislý na estrogenech.

Karcinom endometria typu 2 je jiný název pro karcinom endometria nezávislý na estrogenech.

Endometriom je jiný název pro endometriální cystu.

Atypická hyperplazie endometria neboli AEH (zkratka pochází z anglického názvu atypical endometrial hyperplasia) je prekanceróza, která se může vyvinout v děložní sliznici, tzv. endometriu. Jedná se o zmnožení (hyperplazii) abnormálních buněk. Atypická hyperplazie endometria se někdy může vyvinout z „normální“ hyperplazie endometria (tj. zmnožení normálních buněk), případně z děložních polypů. Ženy s AEH si často stěžují na neobvyklé krvácení, jako je silnější nebo déle trvající menstruační krvácení, krvácení mezi menstruacemi nebo krvácení po menstruaci. Tyto potíže by měl objasnit gynekolog, neboť někdy se z hyperplazie děložní sliznice může vyvinout zhoubný nádor. Pokud lékař zjistí, že se jedná o přednádorový (prekancerózní) stav, riziko vzniku rakoviny dělohy se výrazně zvyšuje. V takovém případě odborníci doporučují preventivně odstranit dělohu (hysterektomie), případně i vaječníky a vejcovody (adnexektomie). Atypická hyperplazie endometria ještě není zhoubný nádor. Pokud však není léčena, existuje možnost, že se z těchto abnormálních buněk vyvine karcinom endometria. Viz také atypický, hyperplazie, endometrium, hyperplazie endometria.

Endometritida je odborný název pro zánět děložní sliznice. Viz také endometrium, -itida.

Endometriální ložiska je jiný název pro ložiska endometriózy. Viz také endometrium, endometrióza, endometriální cysty.

Biopsie endometria je jednou z několika metod provedení kyretáže („výškrabu“ dělohy). Při této metodě je z přední i zadní stěny dělohy „seškrábnut“ pruh děložní sliznice (endometria); odebrané vzorky jsou pak odeslány do specializované laboratoře, kde jsou podrobně vyšetřeny. Viz také biopsie, endometrium, kyretáž.

Zobrazeno 1 až 10 z 60

Počet výsledků