Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 40

Otevřít filtraci
Standardizovaná incidence (nově hlášené případy) onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ, bez dg.
Standardizovaná míra incidence zhoubným novotvarem průdušnice, průdušky a plíce. Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace.
Standardizovaná míra incidence zhoubným novotvarem rektosigmoideálního spojení, konečníku a řitního kanálu.
Standardizovaná míra incidence zhoubným novotvarem tlustého střeva. Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace.
Datová sada posktuje řádková anonymizovaná data o případech infekce onemocnění COVID-19, včetně informací o očkování. Každý řádek přehledu uvádí popis případu (pořadí infekce člověka, hospitalizace a hospitalizace na jednotce intenzivní péče (JIP)) podle bydliště osoby, pohlaví a věkové kategorie).
Tato datová sada poskytuje pouze obecný přehled zátěže populace kardiovaskulárními onemocněními, nezaměřuje se na jednotlivá konkrétní onemocnění vyskytující se v populaci.
Datová sada poskytuje agregovaná data o počtech re-hospitalizací. Data jsou stratifikována do intervalů dle počtu dní od první hospitalizace a údaj o procentuálním podílu z celkových hospitalizací.
Datová sada poskytuje agregovaná data o sebevražednosti lidí s duševním onemocněním. Počty sebevražd jsou rozděleny do intervalů dle počtu dní od poslední hospitalizace.
Datová sada poskytuje agregovaná data o počtech zemřelých s duševním onemocněním. Stratifikace dle pohlaví a věkové kategorie.
Datová sada umožňuje hodnotit četnost úmrtí osob na nemoci oběhové soustavy. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle charakteristik osob (kategorie věku při úmrtí, pohlaví, bydliště při úmrtí, příčina úmrtí). Data jsou dostupná od roku 1994 až do posledního uzavřeného roku. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o počtu zemřelých osob (podle roku úmrtí, pohlaví, věkové kategorie, kraje, příčiny úmrtí na nemoc oběhové soustavy), jde o údaje z databáze zemřelých.

Zobrazeno 1 až 10 z 40

Téma

Organizace

Počet výsledků