Tisková konference

14. prosince 2022 v 9.00 h
Hotel Don Giovanni Prague, Vinohradská 2733/157a, 130 00 Praha

Tisková zpráva

Národní zdravotnický informační portál představuje jednotnou komunikační platformu (články a zdroje o českém zdravotnictví, unikátní online rejstřík pojmů a nabídka otevřených datových sad).

Národní zdravotnický informační portál (zkráceně NZIP) byl spuštěn v červenci 2020 s ambicí poskytnout laické i odborné veřejnosti zcela nový garantovaný zdroj informací z různých oblastí českého zdravotnictví. Obsah publikovaný na NZIP je připravovaný a plně garantovaný předními odborníky a je zveřejňován pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Státním zdravotním ústavem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Pod vedením Řídicí rady se NZIP stává jediným zastřešující komunikačním online médiem, který propojuje ověřené informace napříč českým zdravotnictvím. „Ustavení přehledného a důvěryhodného veřejného zdroje zdravotnických informací se objevovalo jako záměr v koncepčních dokumentech již delší dobu. Nalézt však odvahu, finance a technické a odborné know-how k realizaci této myšlenky bylo obtížnější. To, že se jeho nastavení podařilo během dvou let, je obdivuhodné a je to oceňováno i provozovateli již osvědčených zahraničních portálů. Zařadili jsme se tak po jejich bok, “ říká MUDr. Alena Šteflová z pozice zástupce ČLS JEP.

NZIP aktuálně obsahuje 1311 publikovaných článků, 336 externích zdrojů, 5 115 zcela unikátních rejstříkových pojmů a 39 395 poskytovatelů zdravotních služeb v přehledné mapě. Obsahově jsou pokryty témata životních situací, prevence a zdravého životního stylu a základních informací o nemocech. „Jsme si vědomi, že v současné době existuje velké množství zdrojů, které v mediálním prostoru a na veřejných sítích poskytují informace o významných aspektech ovlivňujících zdravotní stav, životní styl i kvalitu života. Tyto zdroje mají často různorodou úroveň prezentace, přiměřeného odborného obsahu a mnohdy i aktuálnosti. Přehledný, srozumitelný a důvěryhodný veřejný zdroj dosud chyběl,“ dodává Alena Šteflová.

Od spuštění NZIP navštívilo 2 645 162 unikátních uživatelů a průměrná doba trvání jedné návštěvy uživatele je 1 minuta a 56 vteřin. Vedení NZIP v úzké spolupráci s jednotlivými výkonnými týmy pravidelně sleduje chování uživatelů, vyhodnocuje ho a kontinuálně rozvíjí portál tak, aby byl plně přístupný a uživatelsky přívětivý. „NZIP je jedinou dlouhodobě udržitelnou cestou, jak jednotně komunikovat napříč různorodými cílovými skupinami našich občanů. V praxi jsme v rámci pilotního běhu jasně ověřili, že je to funkční platforma, která ale musí být pravidelně obsahově aktualizována a dále sdílená s těmi, kdo NZIP mohou potřebovat,“ doplňuje Martin Komenda, koordinátor projektu NZIP.

NZIP plánuje prohloubit spolupráci s pacientskými organizacemi a přímo řízenými organizacemi. Dále se připravuje zcela nová sekce portálu se zaměřením na datové zpravodajství z Národního zdravotnického informačnímu systému, a to včetně publikace otevřených datových sad a jejich interaktivních vizualizací.

Fotogalerie