zoonotický

Zoonotický je přídavné jméno odvozené od zoonózy. Mezi zoonotická onemocnění se řadí stovky dosud objevených nemocí (několik příkladů je uvedeno pod heslem zoonóza).