vnímavý (k infekci)

Výraz vnímavý v kontextu nějakého infekčního onemocnění znamená, že daný jedinec nemá dostatečnou odolnost vůči určitému patogenu. Pokud je imunitní systém vnímavého jedince tomuto patogenu vystaven, nedokáže zabránit infekci ani rozvoji onemocnění.