Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice

ADRESA:
B. Němcové 585/54
37001, České Budějovice
IČO: 26068877

Poskytovaná péče

Obor péče Forma péče
alergologie a klinická imunologie ambulantní péče
algeziologie ambulantní péče
anesteziologie a intenzivní medicína akutní lůžková péče intenzivní
anesteziologie a intenzivní medicína ambulantní péče
angiologie ambulantní péče
chirurgie akutní lůžková péče intenzivní
chirurgie akutní lůžková péče standardní
chirurgie ambulantní péče
cévní chirurgie akutní lůžková péče standardní
cévní chirurgie ambulantní péče
dermatovenerologie akutní lůžková péče standardní
dermatovenerologie ambulantní péče
dětská a dorostová psychiatrie ambulantní péče
dětská chirurgie akutní lůžková péče standardní
dětská chirurgie ambulantní péče
dětská dermatovenerologie ambulantní péče
dětská endokrinologie a diabetologie ambulantní péče
dětská kardiologie ambulantní péče
dětská neurologie ambulantní péče
dětská urologie ambulantní péče
dětské lékařství akutní lůžková péče intenzivní
dětské lékařství akutní lůžková péče standardní
dětské lékařství ambulantní péče
endokrinologie a diabetologie ambulantní péče
foniatrie ambulantní péče
gastroenterologie akutní lůžková péče intenzivní
gastroenterologie akutní lůžková péče standardní
gastroenterologie ambulantní péče
geriatrie akutní lůžková péče standardní
geriatrie ambulantní péče
gynekologie a porodnictví akutní lůžková péče intenzivní
gynekologie a porodnictví akutní lůžková péče standardní
gynekologie a porodnictví ambulantní péče
gynekologie dětí a dospívajících ambulantní péče
hematologie a transfúzní lékařství akutní lůžková péče standardní
hematologie a transfúzní lékařství ambulantní péče
hrudní chirurgie akutní lůžková péče intenzivní
hrudní chirurgie akutní lůžková péče standardní
hrudní chirurgie ambulantní péče
infekční lékařství akutní lůžková péče intenzivní
infekční lékařství akutní lůžková péče standardní
infekční lékařství ambulantní péče
kardiochirurgie akutní lůžková péče intenzivní
kardiochirurgie akutní lůžková péče standardní
kardiochirurgie ambulantní péče
kardiologie akutní lůžková péče intenzivní
kardiologie akutní lůžková péče standardní
klinická onkologie akutní lůžková péče intenzivní
klinická onkologie akutní lůžková péče standardní
klinická onkologie ambulantní péče
klinický logoped ambulantní péče
klinický psycholog ambulantní péče
korektivní dermatologie ambulantní péče
lékařská genetika ambulantní péče
nefrologie akutní lůžková péče standardní
nefrologie ambulantní péče
neonatologie akutní lůžková péče intenzivní
neonatologie akutní lůžková péče standardní
neonatologie ambulantní péče
neurochirurgie akutní lůžková péče intenzivní
neurochirurgie akutní lůžková péče standardní
neurochirurgie ambulantní péče
neurologie akutní lůžková péče intenzivní
neurologie akutní lůžková péče standardní
neurologie ambulantní péče
nukleární medicína akutní lůžková péče standardní
nukleární medicína ambulantní péče
nutriční terapeut ambulantní péče
návykové nemoci ambulantní péče
oftalmologie akutní lůžková péče standardní
oftalmologie ambulantní péče
onkogynekologie ambulantní péče
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí akutní lůžková péče intenzivní
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí akutní lůžková péče standardní
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí ambulantní péče
orální a maxilofaciální chirurgie akutní lůžková péče standardní
orální a maxilofaciální chirurgie ambulantní péče
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku akutní lůžková péče standardní
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ambulantní péče
paliativní medicína ambulantní péče
patologie ambulantní péče
plastická chirurgie akutní lůžková péče standardní
plastická chirurgie ambulantní péče
pneumologie a ftizeologie akutní lůžková péče standardní
pneumologie a ftizeologie ambulantní péče
pneumologie a ftizeologie následná lůžková péče - standardní
popáleninová medicína akutní lůžková péče standardní
popáleninová medicína ambulantní péče
pracovní lékařství ambulantní péče
praktické lékařství pro děti a dorost specializovaná ambulantní péče
psychiatrie akutní lůžková péče standardní
psychiatrie ambulantní péče
radiační onkologie akutní lůžková péče standardní
radiační onkologie ambulantní péče
radiologie a zobrazovací metody ambulantní péče
rehabilitační a fyzikální medicína akutní lůžková péče standardní
rehabilitační a fyzikální medicína ambulantní péče
revmatologie akutní lůžková péče standardní
revmatologie ambulantní péče
sexuologie ambulantní péče
soudní lékařství ambulantní péče
spondylochirurgie ambulantní péče
traumatologie akutní lůžková péče intenzivní
traumatologie akutní lůžková péče standardní
traumatologie ambulantní péče
urologie akutní lůžková péče intenzivní
urologie akutní lůžková péče standardní
urologie ambulantní péče
vnitřní lékařství akutní lůžková péče intenzivní
vnitřní lékařství akutní lůžková péče standardní
vnitřní lékařství ambulantní péče
všeobecné praktické lékařství ambulantní péče
všeobecné praktické lékařství specializovaná ambulantní péče
zubní lékařství ambulantní péče

Ordinační doba

údaj není vyplněn

Informace jsou převzaty z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.