Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice

telefon není k dispozici
e-mail není k dispozici
ADRESA:
17. listopadu 1790/5
70800, Ostrava
IČO: 00843989

Poskytovaná péče

Obor péče Forma péče
adiktolog specializovaná ambulantní péče
alergologie a klinická imunologie ambulantní péče
algeziologie specializovaná ambulantní péče
anesteziologie a intenzivní medicína akutní lůžková péče intenzivní
anesteziologie a intenzivní medicína akutní lůžková péče standardní
anesteziologie a intenzivní medicína ambulantní péče
angiologie ambulantní péče
biomedicínský inženýr ambulantní péče
biomedicínský technik ambulantní péče
chirurgie akutní lůžková péče intenzivní
chirurgie akutní lůžková péče standardní
chirurgie ambulantní péče
cévní chirurgie ambulantní péče
dermatovenerologie akutní lůžková péče standardní
dermatovenerologie ambulantní péče
dermatovenerologie stacionární péče
dorostové lékařství ambulantní péče
dětská a dorostová psychiatrie ambulantní péče
dětská chirurgie akutní lůžková péče standardní
dětská chirurgie ambulantní péče
dětská endokrinologie a diabetologie specializovaná ambulantní péče
dětská gastroenterologie a hepatologie specializovaná ambulantní péče
dětská kardiologie ambulantní péče
dětská nefrologie ambulantní péče
dětská neurologie akutní lůžková péče standardní
dětská neurologie ambulantní péče
dětská onkologie a hematologie akutní lůžková péče standardní
dětská onkologie a hematologie ambulantní péče
dětská otorinolaryngologie specializovaná ambulantní péče
dětská revmatologie specializovaná ambulantní péče
dětská sestra specializovaná ambulantní péče
dětská urologie ambulantní péče
dětské lékařství akutní lůžková péče intenzivní
dětské lékařství akutní lůžková péče standardní
dětské lékařství ambulantní péče
endokrinologie a diabetologie ambulantní péče
ergoterapeut akutní lůžková péče standardní
ergoterapeut ambulantní péče
ergoterapeut následná lůžková péče - standardní
farmaceutický asistent ambulantní péče
foniatrie ambulantní péče
fyzioterapeut akutní lůžková péče standardní
fyzioterapeut ambulantní péče
fyzioterapeut následná lůžková péče - standardní
gastroenterologie ambulantní péče
gynekologie a porodnictví akutní lůžková péče intenzivní
gynekologie a porodnictví akutní lůžková péče standardní
gynekologie a porodnictví ambulantní péče
gynekologie a porodnictví stacionární péče
gynekologie dětí a dospívajících specializovaná ambulantní péče
hematologie a transfúzní lékařství akutní lůžková péče intenzivní
hematologie a transfúzní lékařství akutní lůžková péče standardní
hematologie a transfúzní lékařství ambulantní péče
hrudní chirurgie ambulantní péče
infekční lékařství akutní lůžková péče intenzivní
infekční lékařství akutní lůžková péče standardní
infekční lékařství ambulantní péče
intervenční radiologie ambulantní péče
kardiochirurgie akutní lůžková péče intenzivní
kardiochirurgie akutní lůžková péče standardní
kardiochirurgie ambulantní péče
kardiologie akutní lůžková péče intenzivní
kardiologie akutní lůžková péče standardní
kardiologie ambulantní péče
klinická biochemie ambulantní péče
klinická farmakologie ambulantní péče
klinická onkologie akutní lůžková péče standardní
klinická onkologie ambulantní péče
klinická onkologie stacionární péče
klinická osteologie specializovaná ambulantní péče
klinická výživa a intenzivní metabolická péče specializovaná ambulantní péče
klinický logoped ambulantní péče
klinický psycholog akutní lůžková péče standardní
klinický psycholog ambulantní péče
koloproktologie specializovaná ambulantní péče
korektivní dermatologie ambulantní péče
lékařská genetika ambulantní péče
lékařská mikrobiologie specializovaná ambulantní péče
nefrologie ambulantní péče
neonatologie akutní lůžková péče intenzivní
neonatologie akutní lůžková péče standardní
neurochirurgie akutní lůžková péče intenzivní
neurochirurgie akutní lůžková péče standardní
neurochirurgie ambulantní péče
neurologie akutní lůžková péče intenzivní
neurologie akutní lůžková péče standardní
neurologie ambulantní péče
nukleární medicína akutní lůžková péče standardní
nukleární medicína ambulantní péče
nutriční terapeut akutní lůžková péče standardní
nutriční terapeut ambulantní péče
nutriční terapeut následná lůžková péče - standardní
odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků ambulantní péče
oftalmologie akutní lůžková péče standardní
oftalmologie ambulantní péče
onkochirurgie specializovaná ambulantní péče
onkogynekologie ambulantní péče
onkourologie specializovaná ambulantní péče
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí akutní lůžková péče standardní
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí ambulantní péče
ortoptista specializovaná ambulantní péče
orální a maxilofaciální chirurgie akutní lůžková péče standardní
orální a maxilofaciální chirurgie ambulantní péče
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku akutní lůžková péče standardní
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ambulantní péče
paliativní medicína specializovaná ambulantní péče
patologie ambulantní péče
perinatologie a fetomaternální medicína specializovaná ambulantní péče
plastická chirurgie akutní lůžková péče standardní
plastická chirurgie ambulantní péče
pneumologie a ftizeologie akutní lůžková péče standardní
pneumologie a ftizeologie ambulantní péče
popáleninová medicína akutní lůžková péče intenzivní
popáleninová medicína akutní lůžková péče standardní
popáleninová medicína ambulantní péče
porodní asistentka akutní lůžková péče intenzivní
porodní asistentka akutní lůžková péče standardní
porodní asistentka ambulantní péče
pracovní lékařství ambulantní péče
psychiatrie akutní lůžková péče standardní
psychiatrie ambulantní péče
psychiatrie stacionární péče
radiační onkologie akutní lůžková péče standardní
radiační onkologie ambulantní péče
radiologický asistent ambulantní péče
radiologický fyzik ambulantní péče
radiologie a zobrazovací metody ambulantní péče
rehabilitační a fyzikální medicína akutní lůžková péče standardní
rehabilitační a fyzikální medicína ambulantní péče
rehabilitační a fyzikální medicína následná lůžková péče - standardní
revmatologie ambulantní péče
sestra pro péči v psychiatrii specializovaná ambulantní péče
sestra pro péči v psychiatrii zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta - domácí péče - ošetřovatelská
sexuologie ambulantní péče
soudní lékařství ambulantní péče
traumatologie akutní lůžková péče intenzivní
traumatologie akutní lůžková péče standardní
traumatologie ambulantní péče
tělovýchovné lékařství specializovaná ambulantní péče
urogynekologie ambulantní péče
urologie akutní lůžková péče standardní
urologie ambulantní péče
vnitřní lékařství akutní lůžková péče intenzivní
vnitřní lékařství akutní lůžková péče standardní
vnitřní lékařství ambulantní péče
všeobecná sestra akutní lůžková péče intenzivní
všeobecná sestra akutní lůžková péče standardní
všeobecná sestra ambulantní péče
všeobecná sestra následná lůžková péče - standardní
všeobecná sestra zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta - umělá plicní ventilace
všeobecné praktické lékařství ambulantní péče
zdravotnický záchranář akutní lůžková péče intenzivní
zdravotnický záchranář akutní lůžková péče standardní
zdravotnický záchranář ambulantní péče
zdravotní laborant ambulantní péče
zdravotně-sociální pracovník akutní lůžková péče standardní
zdravotně-sociální pracovník ambulantní péče
zdravotně-sociální pracovník následná lůžková péče - standardní
zubní lékařství primární ambulantní péče
zubní technik ambulantní péče

Ordinační doba

údaj není vyplněn

Informace jsou převzaty z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.