Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Nemocnice

ADRESA:
Husova 2624
58001, Havlíčkův Brod
IČO: 00179540

Poskytovaná péče

Obor péče Forma péče
alergologie a klinická imunologie ambulantní péče
algeziologie specializovaná ambulantní péče
anesteziologie a intenzivní medicína akutní lůžková péče standardní
anesteziologie a intenzivní medicína ambulantní péče
angiologie ambulantní péče
chirurgie akutní lůžková péče standardní
chirurgie ambulantní péče
cévní chirurgie ambulantní péče
dermatovenerologie ambulantní péče
dětské lékařství akutní lůžková péče standardní
dětské lékařství ambulantní péče
endokrinologie a diabetologie ambulantní péče
foniatrie ambulantní péče
fyzioterapeut ambulantní péče
gastroenterologie ambulantní péče
gynekologie a porodnictví akutní lůžková péče standardní
gynekologie a porodnictví ambulantní péče
gynekologie a porodnictví jednodenní péče
hematologie a transfúzní lékařství ambulantní péče
infekční lékařství akutní lůžková péče standardní
infekční lékařství ambulantní péče
intervenční radiologie akutní lůžková péče standardní
intervenční radiologie ambulantní péče
kardiologie ambulantní péče
klinická biochemie ambulantní péče
klinická onkologie akutní lůžková péče standardní
klinická onkologie ambulantní péče
klinická onkologie stacionární péče
klinická osteologie specializovaná ambulantní péče
klinický logoped specializovaná ambulantní péče
klinický psycholog ambulantní péče
lékařská mikrobiologie ambulantní péče
medicína dlouhodobé péče následná lůžková péče - standardní
nefrologie ambulantní péče
neonatologie akutní lůžková péče standardní
neurologie akutní lůžková péče standardní
neurologie ambulantní péče
nukleární medicína ambulantní péče
oftalmologie akutní lůžková péče standardní
oftalmologie ambulantní péče
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí akutní lůžková péče standardní
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí ambulantní péče
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku akutní lůžková péče standardní
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ambulantní péče
paliativní medicína ambulantní péče
patologie ambulantní péče
plastická chirurgie akutní lůžková péče standardní
plastická chirurgie ambulantní péče
pneumologie a ftizeologie akutní lůžková péče standardní
pneumologie a ftizeologie ambulantní péče
praktické lékařství pro děti a dorost ambulantní péče
radiační onkologie akutní lůžková péče standardní
radiační onkologie ambulantní péče
radiologie a zobrazovací metody ambulantní péče
rehabilitační a fyzikální medicína akutní lůžková péče standardní
rehabilitační a fyzikální medicína ambulantní péče
traumatologie akutní lůžková péče standardní
traumatologie ambulantní péče
urologie akutní lůžková péče standardní
urologie ambulantní péče
vnitřní lékařství akutní lůžková péče intenzivní
vnitřní lékařství akutní lůžková péče standardní
vnitřní lékařství ambulantní péče
všeobecné praktické lékařství ambulantní péče

Ordinační doba

údaj není vyplněn

Informace jsou převzaty z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.