Legislativa a užitečné dokumenty

Když pacient nastoupí do nemocnice, musí podepsat řadu dokumentů. Patří k nim zejména „Prohlášení spojené s hospitalizací“ a „Informovaný souhlas pacienta s hospitalizací“. Co vše obsahují a jejich vzory si můžete prohlédnout v následujících článcích. Seznámíte se i s legislativou, která se vztahuje k oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb.


Články

  • Informovaný souhlas pacienta s hospitalizací

    V dokumentu nazvaném „Informovaný souhlas pacienta s hospitalizací“ pacient většinou prohlašuje, že byl srozumitelně lékařem informován o důvodech a nutnosti hospitalizace, o akutním zdravotním stavu a s jeho možným vývojem, o výhodách diagnostického a léčebného postupu a o jeho předpokládané úspěšnosti a důsledcích. V informovaném souhlasu může být uvedeno například i to, že pacient si uvědomuje důsledky a možné komplikace, rizika a následky, pokud hospitalizaci odmítne, a s alternativními postupy při samotné léčbě či diagnostice.

  • Prohlášení spojené s hospitalizací

    V dokumentu nazvaném „Prohlášení spojené s hospitalizací“ pacient rozhoduje zejména o osobách, kterým mohou být podávány informace o jeho aktuálním zdravotním stavu. Dále může projevit souhlas či nesouhlas s umístěním identifikačního náramku na zápěstí či kotník nebo s tím, aby se na jeho ošetřování podíleli studenti lékařských fakult či nelékařských zdravotních oborů. Pacient se v rámci tohoto prohlášení může spolupodílet i na rozhodování o dalších událostech, které v průběhu hospitalizace mohou nastat.