Chcete nemocem raději předcházet?

Prevence znamená předcházení nemocem a jejich důsledkům. Díky pravidelným kontrolám si můžete ušetřit spoustu zdravotních problémů. Je však třeba, aby preventivní prohlídka byla provedena opravdu řádně a s veškerou péčí. K preventivním programům patří i screening neboli vyhledávání rizikových nemocí v populaci. Jedním z nejúčinnějších preventivních opatření je očkování.


Články

 • Preventivní prohlídky

  Prevence znamená předcházení nemocem a jejich důsledkům. Díky pravidelným kontrolám si můžete ušetřit spoustu zdravotních problémů. Je však třeba, aby preventivní prohlídka byla provedena opravdu řádně a s veškerou péčí. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek jsou stanoveny ve vyhlášce č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů. Preventivní prohlídka nesmí probíhat jen formou pohovoru pacienta s lékařem, vyžadujte od lékaře všechna vyšetření, na která máte nárok. Pomozte svému lékaři tím, že jej budete pravdivě informovat.

 • Screeningové programy

  Screening neboli vyhledávání rizikových nemocí v populaci představuje velmi užitečný nástroj cílené prevence. Tento program je organizován Ministerstvem zdravotnictví ČR a příslušnými odborníky a každoročně u nás odhalí tisíce nádorových onemocnění, jejichž nositelé by jinak vůbec netušili, že nějaké onemocnění mají. Odhalíme díky tomu nádory, které se ve své počáteční fázi dají ještě velmi dobře léčit. A pacienti nemusí umírat.

 • Novorozenecký screening: co to je?

  Již v porodnici je všem novorozencům prováděn novorozenecký screening. Každý novorozenec ihned po narození projde spektrem vyšetření, při nichž se zjišťuje, zda nemá některou ze závažných vrozených či dědičných chorob.

 • Očkování

  Očkování proti infekčním nemocem je jedním z nejúčinnějších preventivních opatření v dějinách lidstva.

 • Samovyšetření prsu

  V České republice postihne karcinom prsu každoročně téměř 6000 žen. Většina žen díky pravidelnému screeningu a díky tomu, že se začaly samovyšetřovat, přichází k lékaři včas. Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., která se diagnostice rakoviny prsu velmi intenzivně věnuje již od 90. let, vysvětluje princip samovyšetření prsu metodou MammaCare.