Dětství a dospívání


Doporučené externí zdroje

  • Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti

    Chystáte se uspořádat několikadenní organizovaný pobyt dětí ve věku do 15 let? Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti jsou strukturovaně popsány na Portálu veřejné správy. Kromě samotné definice „zotavovací akce pro děti“ je na portálu uvedena řada dalších užitečných informací, které Vám při organizaci mohou přijít vhod.

    Přejít na externí zdroj