Dětství a dospívání


Články

  • Prevence popálenin

    Popáleniny jsou jedním z nejhorších úrazů, které mohou člověka postihnout. Průměrně je 1 % obyvatelstva ročně léčeno pro popáleniny, přičemž 97 % popálených je léčeno ambulantně, 3 % hospitalizováno. 40 % popálenin připadá na dětské úrazy. Co dělat, aby se minimalizovalo riziko popálení zejména v domácnosti?

Doporučené externí zdroje

  • Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti

    Chystáte se uspořádat několikadenní organizovaný pobyt dětí ve věku do 15 let? Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti jsou strukturovaně popsány na Portálu veřejné správy. Kromě samotné definice „zotavovací akce pro děti“ je na portálu uvedena řada dalších užitečných informací, které Vám při organizaci mohou přijít vhod.

    Přejít na externí zdroj