Národní registr reprodukčního zdraví: Portál zdravotnických ukazatelů


  • Regionální zpravodajství NRRZ: Portál zdravotnických ukazatelů

    Portál zdravotnických ukazatelů je snadno přístupnou online platformou pro prezentaci regionálních dat. Data a statistiky jsou kompletně zpracovány a uživatel tak nemusí provádět žádnou vlastní analýzu dat. Cílovými uživateli jsou představitelé místních a regionálních samospráv, laická a odborná veřejnost.