Průvodce zdravotním systémem

V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěni všichni občané České republiky. Zdravotní pojišťovny, které zdravotní pojištění spravují, musí svým pojištěncům kromě jiného zajistit místní a časovou dostupnost zdravotních služeb, jež vychází z nařízení vlády. Dostupnost a pokrytí zdravotní péče je v České republice jedno z nejvyšších v rámci celé OECD. Některé zdravotní služby nejsou ani v ČR hrazeny. Kromě práv mají pojištěnci také i povinnosti.


Články

 • Základní návod k používání zdravotní péče

  Pro každého nemocného je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař a ostatní lékaři primární péče. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, přichází na řadu léčba u ambulantních specialistů či v nemocnici.

 • Role ministerstva zdravotnictví a jeho institucí

  Stejně jako ostatní resorty je i ministerstvo zdravotnictví ústředním orgánem státní správy. Na starost má především oblast zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví rovněž řídí řadu dalších organizací.

 • Práva a povinnosti pacientů

  Při poskytování zdravotní péče, resp. při čerpání zdravotních služeb, musí poskytovatelé dodržovat řadu práv pacienta. Naopak pacient má zase určité povinnosti, které musí plnit. Práva a povinnosti pacienta vycházejí zejména ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

 • Zdravotnická dokumentace

  Ve zdravotnické dokumentaci se shromažďují všechny údaje o zdravotním stavu pacienta. Pacienti či jeho blízcí mají za určitých okolností právo do dokumentace nahlížet.

 • Poskytovatelé zdravotních služeb

  Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva. Pro každého pacienta je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař.

 • Dostupnost zdravotní péče

  Věděli jste, že zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit místní a časovou dostupnost zdravotních služeb? Jak je to s vaším právem na výběr poskytovatele zdravotních služeb a jak máte postupovat v případě, že chcete podat stížnost na konkrétního poskytovatele?