Odborné společnosti

Zdravotníci se velmi často sdružují do profesních komor (lékaři, lékárníci apod.) nebo do odborných společností, které jsou typicky zaměřeny na jeden obor (onkologie, chirurgie, logopedie apod.). Níže uvedený přehled odborných společností zatím není kompletní, doplňujeme jej průběžně.


 • Česká lékařská komora (ČLK)

  Česká lékařská komora (ČLK) je samosprávná stavovská organizace sdružující všechny lékaře na území České republiky. Byla zřízena v roce 1991.

 • Česká stomatologická komora (ČSK)

  Česká stomatologická komora (ČSK) je samosprávná stavovská organizace sdružující všechny zubní lékaře na území České republiky. Byla zřízena v roce 1991.

 • Česká lékárnická komora (ČLnK)

  Česká lékárnická komora (ČLnK) je samosprávná stavovská organizace sdružující všechny lékárníky na území České republiky. Byla zřízena v roce 1991.

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

  Oficiální portál České onkologické společnosti ČLS JEP (dále jen „ČOS“), což je dobrovolné nezávislé sdružení lékařů, farmaceutů a dalších odborníků působících ve zdravotnictví (zvláště pak v oboru onkologie) a v souvisejících službách, najdou odborníci i veřejnost na www.linkos.cz. ČOS věnuje mimořádnou pozornost tomu, aby šířila pouze vědecky podložené poznatky v onkologii a v příbuzných oborech a snaží se je následně uplatňovat v poskytované onkologické péči. V neposlední řadě klade ČOS velký důraz na prevenci nádorových onemocnění. ČOS se podílí na celoživotním vzdělávání lékařů a aktivně se podílí na transformaci řízení a financování českého zdravotnictví.