Alkoholismus

Zdroje věnované , příčinám, projevům, a léčbě . Příspěvky se zabývají účinkem na lidský organismus, opileckým chováním, dopadem alkoholismu na rodinu a v neposlední řadě základní otázkou – kdy se stává člověk alkoholikem.

Pokračujte na původní zdroj

Alkoholismus

Více v kategorii Alkohol