Doporučení Národní imunizační komise (NIKO) pro očkování těhotných žen proti černému kašli (pertusi)

(odborně „pertuse“) je vysoce infekční onemocnění, jehož výskyt v rozvinutých zemích od 80. let 20. století roste napříč všemi věkovými skupinami. Černý kašel je obzvláště nebezpečný pro dosud neočkované nebo neúplně očkované malé děti, u nichž mohou v případě onemocnění nastat závažné nebo i úmrtí. Národní imunizační komise (NIKO) proto doporučuje očkovat těhotné ženy jednou dávkou kombinované proti černému kašli, a , ideálně v třetím trimestru.

Více v kategorii Očkování těhotných

Články na NZIP

  • Černý kašel (dávivý kašel, pertuse)

    Černý kašel (pertuse) je vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší vzdušnou cestou, tedy kapénkami, které vznikají zejména při mluvení, kašlání a smrkání. Vyskytuje se především u dětí, ale mohou se nakazit i dospělí. Černý kašel je nejzávažnější pro novorozence a kojence, zejména pro děti mladší 4 měsíců.

  • Očkování těhotných proti chřipce

    Lékařská doporučení týkající se očkování proti sezónní chřipce považují těhotné ženy za nejvýznamnější skupinu. Důvodem je vysoká pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění, jímž jsou ohroženy zejména těhotné ve 3. trimestru a nejmenší děti do 6 měsíců věku.

Doporučené zdroje