Porodnice.cz

Hlavním cílem portálu Porodnice.cz je srozumitelně informovat a vzdělávat širokou veřejnost v oblasti porodnictví a péče o dítě na nejvyšší evropské úrovni. Provozovatelé portálu vycházejí z předpokladu, že veškeré úsilí vynaložené do porodnické problematiky je tou nejlepší investicí do budoucna pro všechny obyvatele České republiky. Krédem portálu Porodnice.cz je „odbornost ale, srozumitelnost“.

Pokračujte na původní zdroj

Porodnice.cz

Více v kategorii Těhotenství a porod

Články na NZIP

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

  Oficiální portál České onkologické společnosti ČLS JEP (dále jen „ČOS“), což je dobrovolné nezávislé sdružení lékařů, farmaceutů a dalších odborníků působících ve zdravotnictví (zvláště pak v oboru onkologie) a v souvisejících službách, najdou odborníci i veřejnost na www.linkos.cz. ČOS věnuje mimořádnou pozornost tomu, aby šířila pouze vědecky podložené poznatky v onkologii a v příbuzných oborech a snaží se je následně uplatňovat v poskytované onkologické péči. V neposlední řadě klade ČOS velký důraz na prevenci nádorových onemocnění. ČOS se podílí na celoživotním vzdělávání lékařů a aktivně se podílí na transformaci řízení a financování českého zdravotnictví.

Doporučené zdroje

 • Národní stránky pro podporu odvykání kouření

  Aktivní či pasivní kouření i nadále představuje problém pro poměrně velkou část české populace. Národní stránky pro podporu odvykání kouření poskytují podporu těm, kdo chtějí s kouřením přestat. Kromě důvodů, proč přestat s kouřením, obsahuje portál i test závislosti na cigaretách, resp. nikotinu, dále konkrétní rady, jak při odvykání postupovat, a také příběhy ex-kuřáků, kterým se podařilo s tímto zlozvykem skoncovat. Provozovatelem portálu je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

  Přejít na externí zdroj
 • Mapa pomoci závislým osobám

  Na portálu drogy-info.cz najdete mj. interaktivní mapu, která obsahuje různé typy zařízení a programů specializujících se na pomoc osobám s látkovou či nelátkovou závislostní poruchou. Škála těchto adiktologických programů je opravdu rozsáhlá: zaměřují se nejen na léčbu, ale také na poradenství, prevenci nebo snižování rizik. Do mapy byly zařazeny i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na problémové hráčství. Provozovatelem portálu je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

  Přejít na externí zdroj
 • Umírání.cz

  Informační, poradenský a diskusní portál Umírání.cz je provozován domácím hospicem Cesta domů. Smyslem portálu je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace – jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký.

  Přejít na externí zdroj