Umírání.cz

Informační, poradenský a diskusní portál Umírání.cz je provozován domácím hospicem Cesta domů. portálu je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace – jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký.

Pokračujte na původní zdroj

Umírání.cz

Více v kategorii Paliativní medicína