Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2021

Dosud nejnovější výsledky Národního programu byly prezentovány v listopadu 2022 v Brně na 20. ročníku konference „Datový audit v praxi“. V průběhu posledních dekád se v ČR podařilo zásadně snížit zátěž populace prsu – přes nárůst dochází k poklesu , na čemž má významnou zásluhu časnější záchyt prostřednictvím . Dlouhodobě se zvyšuje podíl prsu v I, kdy je relativní 5leté přežití takřka 100 %.