Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) a žádost o uznání statusu OZZ

Za osobu zdravotně znevýhodněnou (OZZ) může být uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena. Žádost o status OZZ může podat občan, který má z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce. Detailní popis postupu při podání žádosti o status OZZ najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní postižení

Články na NZIP

 • Poskytovatelé zdravotních služeb

  Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva. Pro každého pacienta je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař.

 • Cévní mozková příhoda: rehabilitace

  Vzít do ruky šálek, napít se z něj nebo obléci si svetr – to nejsou úkony, nad kterými by se zdravý člověk musel příliš zamýšlet, protože za normálních okolností jsou takové úkony téměř stejně přirozené jako dýchání. V každodenním životě tyto činnosti často ani vědomě nevnímáme. U pacientů s mozkovou příhodou tomu tak není: každodenní jednoduché úkony a pohyby pro ně mohou představovat nepřekonatelnou překážku.

 • Strava v nemocnici

  Správná a vyvážená výživa je velmi důležitá pro dobrou tělesnou kondici a odolnost organismu. Pouze pacient s dobrým stavem výživy se dokáže rychle uzdravovat, snadněji se mu hojí rány a je více odolný vůči možným komplikacím (infekce, proleženiny).

Doporučené zdroje

 • Zdravotní pojištění českého občana v zemích EU, EHP a Švýcarsku (přechodný pobyt)

  Při přechodném pobytu na území ostatních států EU, EHP a Švýcarska má občan (pojištěnec) České republiky nárok čerpat tzv. lékařsky nezbytnou zdravotní péči. Nezbytnou péčí se rozumí veškerá zdravotní péče, kterou vyžaduje zdravotní stav pojištěnce s přihlédnutím k předpokládané délce pobytu na území jiného státu EU, EHP a Švýcarska a charakteru poskytované péče. Musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby se pojištěnec nemusel vracet do země pojištění dříve, než původně zamýšlel. Detailní informace najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa (CHPM) a na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

  Chráněné pracovní místo (CHPM) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR). ÚP ČR však může uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Zdravotní pojištění českého občana mimo území členských států EU, EHP či Švýcarska

  V případě potřeby neodkladné zdravotní péče (např. úrazu), jejíž potřeba nastala během pobytu v cizině (mimo státy EU, EHP a Švýcarsko), nahradí zdravotní pojišťovna vynaložené náklady na tuto péči, avšak pouze do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky. Pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce (rodič, opatrovník, poručník) se s žádostí o náhradu těchto nákladů může obrátit na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Detailní informace najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením

  Držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením mohou v závislosti na symbolu uvedeném na průkazu uplatňovat širokou škálu benefitů, které jim garantují jednotlivé právní předpisy, popř. které jim nabízí soukromé subjekty zejména v oblasti služeb. Podle míry funkčního postižení pohyblivosti a orientace se určuje druh označení průkazu symbolem „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Detailní popis postupu při podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj