Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), tzn. podnikatel, živnostník, umělec apod., můžete za určitých podmínek požádat o snížení zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Tyto podmínky jsou detailně popsány na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Doporučené zdroje