Změna zdravotní pojišťovny a registrace u nově zvolené zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce (rodič, opatrovník, poručník) povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Detailní popis postupu při změně zdravotní pojišťovny najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Články na NZIP

Doporučené zdroje