Zdravotní pojištění českého občana mimo území členských států EU, EHP či Švýcarska

V případě potřeby neodkladné zdravotní péče (např. úrazu), jejíž potřeba nastala během pobytu v cizině (mimo státy EU, EHP a Švýcarsko), nahradí zdravotní pojišťovna vynaložené náklady na tuto péči, avšak pouze do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky. Pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce (rodič, opatrovník, poručník) se s žádostí o náhradu těchto nákladů může obrátit na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Detailní informace najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Doporučené zdroje