Registrace přeshraničního pracovníka, který pracuje v členském státě EU, bydlí v ČR

Přeshraničním pracovníkem se rozumí osoba, která pracuje na území jednoho členského státu a na území jiného členského státu Evropské unie (EU) bydlí. Nárok na plnou zdravotní péči má přitom v obou státech. Typickým příkladem jsou Češi pracující v jiných zemích EU. Zdravotní pojištění odvádí přeshraniční pracovníci zpravidla v té zemi, kde vykonávají výdělečnou činnost. Detailní informace najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Články na NZIP

Doporučené zdroje