Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny

Zákonný zástupce novorozence (rodič, opatrovník, poručník) má povinnost oznámit narození dítěte do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Detailní popis oznamovací povinnosti najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Doporučené zdroje