Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny

Povinnost oznámit úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny má příslušný obecní úřad, který je pověřený vedením matriky. Tuto povinnost nemá příbuzný zemřelého nebo prohlášeného za mrtvého. Detailní informace najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Doporučené zdroje