Oznámení důležitých změn zdravotní pojišťovně

Zaměstnavatelé, zaměstnanci i pojištěnci jsou povinni oznamovat zdravotní pojišťovně důležité změny, jako je zejm. nástup do zaměstnání či jeho ukončení, změna zdravotní pojišťovny, odchod do důchodu, změna trvalého bydliště apod. Detailní popis oznamovací povinnosti najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Články na NZIP

Doporučené zdroje