Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za OSVČ, která zahajuje SVČ

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), tzn. podnikatel, živnostník, umělec apod., vztahuje se na vás povinnost odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Detailní popis odvodu pojistného pro OSVČ, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost (SVČ), najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Články na NZIP

  • Dávky a příspěvky, kam se obrátit

    Potkala vás nepříznivá životní událost jako nemoc nebo těžký úraz? Pečujete o dítě, nemocného člena rodiny nebo starší rodiče? Víte, na co máte v těchto situacích nárok a kam se obrátit? Vyznat se ve složitém systému dávek není vždy jednoduché. 

  • Veřejné zdravotní pojištění

    V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěny všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a osoby, které trvalý pobyt v České republice nemají, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. Povinné zdravotní pojištění v České republice vzniká dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, nebo dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu stala zaměstnancem, nebo dnem získání trvalého pobytu.

Doporučené zdroje