Doporučené postupy časného záchytu, diagnostiky a terapie poruch autistického spektra (PAS) – informace pro pacienty

(PAS) je široce definovaná , se kterou se setkáváme u dětí, dospívajících, ale i dospělých osob. Projevuje se nesnázemi v sociální (komunikaci), repetitivními (opakujícími) se vzorci v chování a restriktivními (omezenými) zájmy. Oslabení se mohou týkat i vnímání. Informace pro pacienty o časném záchytu, a těchto poruch byly publikovány na Národním portálu .

Více v kategorii Poruchy autistického spektra