Co je informovaný souhlas

je úkon, kdy pacient potvrzuje, že byl řádně informován o všech důležitých skutečnostech souvisejících s příslušným lékařským výkonem. Na webu informovanypacient.cz lékaři popsali, co přesně informovaný souhlas předpokládá.

Pokračujte na původní zdroj

Co je informovaný souhlas

Více v kategorii Informovaný pacient