Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance

Jste-li zaměstnavatel, vztahuje se na Vás povinnost odvádět část pojistného na veřejného zdravotního pojištění za své zaměstnance. Současně odvádíte i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy nebo platu, a to i bez souhlasu zaměstnance. Detailní popis odvodu pojistného za zaměstnance najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Doporučené zdroje