Program screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) u novorozenců

Pilotní () a () u novorozenců byl v České republice zahájen v lednu 2022. Tento program umožňuje u nově narozených dětí včas odhalit dvě závažná vzácná podmíněná onemocnění: SMA a SCID. V současné době standardě probíhá novorozenecký laboratorní u 18 závažných , přičemž SMA a SCID by po předpokládaném úspěšném zakončení toho pilotního projektu byly zavedeny do celostátního programu vzácných geneticky podmíněných onemocnění. Účast v tomto pilotním screeningovém projektu je nabízena všem rodičkám v České republice, je dobrovolná a bezplatná.