Program časného záchytu karcinomu plic

je dlouhou dobu bez projevů a pacienti většinou přicházejí už ve , kdy se nedá operovat. Řešením, jak situaci zlepšit je odhalit nádor včas. V lednu 2022 byl v České republice zahájen celoplošný programu časného záchytu , kterého cílem je aktivně vyhledávat rizikové pacienty, u kterých se provede vyšetření pomocí tzv. (z anglického low dose computed tomography), což je s nízkou dávkou . Vyšetření není nijak náročné a už během několika minut dokáže odhalit nádor. Toto vyšetření probíhá na akreditovaném pracovišti, které má osvědčení pro realizaci tohoto programu. Místem primárního kontaktu programu je pro pacienta . Do programu budou zařazeni aktivní nebo ex-kuřáci ve věku 55 až 74 let, kteří 20 a více . Účast v tomto pilotním je dobrovolná a bezplatná. Podrobné informace o programu jsou dostupné na webu https://PrevenceProPlice.cz, kde jsou k dispozici komplexní informace pro pacienty i lékaře.

Pokračujte na původní zdroj

Program časného záchytu karcinomu plic