Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

() je závažné s nejrychleji rostoucím mortalitním potenciálem ze všech neinfekčních onemocnění. Výskyt CHOPN je nejvyšší ve skupině osob nad 60 let. Nejvíce rizikoví jsou jedinci s zátěží 20 a více krabičko-roků. Během časné fáze nemoci lze destrukční plicní proces výrazně zpomalit nebo dokonce zastavit. Projevy CHOPN jsou , a proto většina nemocných uniká časné . Cílem programu je vyhledat v časném stádiu nediagnostikované pacienty v rizikové dospělé populaci: věk 45-65 let, cigaretová zátěž rovno nebo více 20 krabičko-roků, při rychlejší chůzi po rovině bez jiné zjevné příčiny (musí být splněna všechna uvedená kritéria).